Általános szerződési feltételek

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a Ko-Varr Kft. (Paku Kapu) cég​ (székhely: 2234 Maglód, Mátyás király utca 56. ,adószám: 23907544-2-13), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelezőérvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek),magatartási kódexre nem utal. Szolgáltató adatai: A szolgáltató neve: Ko-Varr Kft. A szolgáltató székhelye: 2234 Maglód, Mátyás király utca 56. A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló,rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info @paku.hu. Cégjegyzékszáma: 13-09-155838. Adószáma: 23907544-2-13

​1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzatértelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szolgáltatás webshopok számára szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseirőlszóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Elállás joga: A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől,visszaküldheti a megrendelt terméket. A Paku Kapu ezt 30 napban határozza meg.

1.3. Garancia: Termékeinkre 72 hónap garanciát vállalunk. Meghibásodás esetén személyesen vagy telefonon tájékoztatják a teendőkről, illetve elérhetőségeink valamelyikén is tájékoztatást nyújtunk. Lásd még:151/2003. Korm. rendelet.